[VTV3] [Vietnam’s Got talent] Tìm kiếm tài năng Việt Nam 5/2/2012 tập 6/phần cuối

Xem bản full tập 6 đêm 5/2/2012 ở đây: http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=ThTfloaRw14
Xem phần 1 tập 6 đêm 5/2/2012 ở đây: http://youtu.be/JHgeVoKnzIQ
Xem phần 2 tập 6 đêm 5/2/2012 ở đây: http://youtu.be/sTJkJMaWWAQ
Xem phần 3 tập 6 đêm 5/2/2012 ở đây: http://youtu.be/l5v2jE1NHwg
Xem phần 4 tập 6 đêm 5/2/2012 ở đây: http://youtu.be/mIC2RsTtf0w
Xem phần 5 tập 6 đêm 5/2/2012 ở đây: http://youtu.be/ECj1E3oyyr0
Xem phần 6 tập 6 đêm 5/2/2012 ở đây: http://youtu.be/Zp9FKXOZC-E
Xem phần cuối tập 6 đêm 5/2/2012 ở đây: http://youtu.be/nVJik9PacVs

Tìm kiếm:

timkiemtainang vietnamgottalent, timkiemtainang 2013 moi nhat, vtv3 tim kiem tai nang, timkiemtainang moi nhat, timkiemtainang vietnamgottalent 2013, timkimtainangvongbanket, timkiemtainang vietnam vongbanket

Thông tin video [VTV3] [Vietnam’s Got talent] Tìm kiếm tài năng Việt Nam 5/2/2012 tập 6/phần cuối

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , ,
Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2012/02/11 3:16:49 am

Bình luận