Video Mô phỏng tàu ngầm Hà Nội khai hỏa

Tàu ngầm Kilo mang tên Hà Nội đã kết thúc thử nghiệm, chuẩn bị bàn giao cho Việt Nam. Xem tàu ngầm Kilo 636 khai hoả tấn công, diệt tàu đối phương.

Thông tin video Video Mô phỏng tàu ngầm Hà Nội khai hỏa

Từ khóa: ,
Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2013/06/08 2:44:21 pm

Bình luận

Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow