Video hiện trường vụ sập cầu treo ở Lai Châu. Ai yếu tim không nên xem

Quả là thương tâm, chỉ toàn cảnh người chết và bị thương. Ai còn sống cũng hoảng loạn.

Tìm kiếm:

clip vu sap cau o lai chau, vu sap cau treo o lai chau, video vu sap cau o lai chau, xem vu sap cau o lai chau, xem vu sap cau treo o lai chau, vu sap cau o lai chau, vu sap cau treo, vu sup cau o lai chau, vu xap cau treo lai chau, vuancautreochuvalaichau

Thông tin video Video hiện trường vụ sập cầu treo ở Lai Châu. Ai yếu tim không nên xem

Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2014/02/25 3:16:48 am

Bình luận

Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow