Tình Đầu Dang Dỡ – Chế Linh – Giáng Thu

From Thanh Lan Cassette 43 – Paris, Đừng Khóc Nghe Em circa 1985

Featuring the musical stylings of:

Hương Lan
Duy Quang
Phượng Mai
Chế Linh
Giáng Thu
Huyền Châu
Julie Quang
Ngọc Hải
Thái Hiền
Quốc Anh

Copyright Thúy Nga/Thanh Lan Productions 1985

Tìm kiếm:

tinh dau dang do-che linh giang thu, tinh dau dang do che linh giang thu

Thông tin video Tình Đầu Dang Dỡ – Chế Linh – Giáng Thu

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2012/02/18 8:01:12 am

Bình luận