Thần tượng âm nhạc Việt Nam 23/2/2014

Sau khi các giám khảo quyết định dành quyền đi tiếp cho Phú Hiển vào gala 3 Vietnam Idol 2013, top 8 Vietnam Idol – Thần tượng âm nhạc bước vào đêm thi thứ ba với chủ đề “Bài hát của những năm 2000″. Đây là vòng thi mang tính loại trừ cao vì sẽ có đến 2 thí sinh phải chia tay cuộc thi sau đêm gala 3 này.

Thần tượng âm nhạc Việt Nam 23/2/2014 – Song ca Văn Mai Hương – Trúc Nhân

Thần tượng âm nhạc Việt Nam 23/2/2014 – Tiến Việt

Thần tượng âm nhạc Việt Nam 23/2/2014 – Phú Hiển

Thần tượng âm nhạc Việt Nam 23/2/2014 – Nhật Thủy

Thần tượng âm nhạc Việt Nam 23/2/2014 – Ngân Hà

Thần tượng âm nhạc Việt Nam 23/2/2014 – Minh Thùy

Tìm kiếm:

Thần thuợng âm nhạc youtube

Thông tin video Thần tượng âm nhạc Việt Nam 23/2/2014

Từ khóa: ,
Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2014/02/23 5:31:16 pm

Bình luận

Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow