Tai nạn khi xem máy bay cất cánh

Tại bãi biển Maho (Sint Maarten) nằm phía sau sân bay quốc tế Princess Julianna, một tai nạn đã xảy ra khi máy bay cất cánh, sức gió từ động cơ thổi bay một cô gái ra xa khiến cô bị đập đầu vào gờ tường.

Tìm kiếm:

clip may bay cat canh, video clip tai nan may bay, xem may bay cat canh, xem tai nạn máy bay, clip tai nan may bay, game may bay cat canh, xem video máy bay cất cánh, may bay cat canh, xem clip tai nạn máy bay, tai nan may bay

Thông tin video Tai nạn khi xem máy bay cất cánh

Từ khóa: , , , , ,
Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2012/04/10 12:28:29 pm

Bình luận

Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow