FacebookVideo được đăng bởi clip360
Xem tất cả video của clip360 »
Đăng video của bạn »

Shok với tiếng hát người mù tại Hồ Chí Minh

Thông tin video Shok với tiếng hát người mù tại Hồ Chí Minh

Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2013/09/28 1:16:03 pm