Phóng sự: Chôn xương động vật làm giả mộ liệt sỹ…Bọn táng tận lương tâm

Thông tin video Phóng sự: Chôn xương động vật làm giả mộ liệt sỹ…Bọn táng tận lương tâm

Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2013/10/25 9:16:04 pm

Bình luận