Mình kết thúc nhé em…chẳng còn như lúc đầu…tình đã phai úa màu thì thôi hãy cho nhau lối riêng

Tìm kiếm:

mình kết thúc nhé em, minh ket thuc nhe em chang con nhu luc dau, mình kết thúc nhé em chẳng con như lúc đầu, chamg the nhu luc đâu, tinh minh khong con nhu luc dau, thoii nhé kết thúc nhé, minh ket thuc nhe em trang con nhu luc dau, minh ket thuc nhe em de anh phai, minh ket thuc nhe em chang con yeu nhu luc dau tinh da phai ua mau, mình kết thúc nhé em chẳng còn như lúc đầu tình đã phai úa má màu thì thôi hãy cho nhau lối đi

Thông tin video Mình kết thúc nhé em…chẳng còn như lúc đầu…tình đã phai úa màu thì thôi hãy cho nhau lối riêng

Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2013/09/10 1:00:04 pm

Bình luận