Mình kết thúc nhé em…chẳng còn như lúc đầu…tình đã phai úa màu thì thôi hãy cho nhau lối riêng

Tìm kiếm:

mình kết thúc nhé em, minh ket thuc nhe em chang con nhu luc dau, mình kết thúc nhé em chẳng con như lúc đầu, minh ket thuk nhe em chang duoc nhu luc dau, mình kết thúc nhé em tình chẳng như lúc đầu, minh ket thuc nhe em tra con nhu luc dau, tim bai hat mình kêt thúc nhé em, tinh da phai loi mau xin cho nhau hai loi di, tinh da phai úa màu thì hay đàn cho nhau lối đi, *chẳng còn như lúc đầu

Thông tin video Mình kết thúc nhé em…chẳng còn như lúc đầu…tình đã phai úa màu thì thôi hãy cho nhau lối riêng

Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2013/09/10 1:00:04 pm

Bình luận