Mình kết thúc nhé em…chẳng còn như lúc đầu…tình đã phai úa màu thì thôi hãy cho nhau lối riêng

Tìm kiếm:

mình kết thúc nhé em, minh ket thuc nhe em chang con nhu luc dau, mình kết thúc nhé em chẳng con như lúc đầu, minh ket thuc nhe em trang con nhu luc dau, minh ket thuc nhe em de anh phai, minh ket thuc nhe em chang con nhu luc đau tinh đa phai nhat mau thi thoi hay cho nhau loi rieng, chamg the nhu luc đâu, minh ket thuc nhe e, minh ket thuc em nhe tinh da phai nhat mau, thoii nhé kết thúc nhé

Thông tin video Mình kết thúc nhé em…chẳng còn như lúc đầu…tình đã phai úa màu thì thôi hãy cho nhau lối riêng

Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2013/09/10 1:00:04 pm

Bình luận