FacebookVideo được đăng bởi clip360
Xem tất cả video của clip360 »
Đăng video của bạn »
http://www.youtube.com/watch?v=Wa_se882EF8

[Hài kịch] Thân Trai Hai Vợ [Dương Ngọc Thái]

Hài kịch: Thân Trai Hai Vợ
Diễn viên: Dương Ngọc Thái, Phạm Thanh Thảo, Tấn Beo, Tấn Bo
Trích từ Liveshow Dương Ngọc Thái 2011 – Một Thoáng Quê Hương 3

Tìm kiếm:

duong ngoc thai 2012

Thông tin video [Hài kịch] Thân Trai Hai Vợ [Dương Ngọc Thái]

Từ khóa:

, , , , , , ,
Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2012/02/10 10:06:04 am