FacebookVideo được đăng bởi clip360
Xem tất cả video của clip360 »
Đăng video của bạn »

Giá như anh, chẳng thuộc về ai Thì tình cảm đôi ta đâu là sai Giá như mình, gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước… Ghét con tim em đã thu

Tìm kiếm:

gia nhu anh chang thuoc ve ai, gia nhu anh chang thuoc ve ai thi tinh cam doi ta dau la sai, ca hai ta dau la sai, gia nhu anh khong thuoc ve ai thi tinh cam doi ta dau la sai, gia nhu e chang thuoc ve ai, u anh chang thuoc ve ai thi tinh cam doi ta dau la sai

Thông tin video Giá như anh, chẳng thuộc về ai Thì tình cảm đôi ta đâu là sai Giá như mình, gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước… Ghét con tim em đã thu

Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2013/09/14 12:00:04 am