Giá như anh, chẳng thuộc về ai Thì tình cảm đôi ta đâu là sai Giá như mình, gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước… Ghét con tim em đã thu

Tìm kiếm:

gia nhu anh chang thuoc ve ai, gia nhu em chang thuoc ve ai, gia như anh chang thuoc ve ai thi tinh cam doi ta dau la sai, gia nhu em chang thuoc ve ai thi tinh cam doi ta dau la sai, gia nhu anh chua thuoc ve ai, neu nhu ta gap nhau khi truoc, neu ta trua thuoc ve ai, nêu a chăng thuôc vê ai thi tinh cam đôi ta đâu la sai, loi bai hat gia nhu chang thuoc ve nhau, gia nhu ta chang gap nhau

Thông tin video Giá như anh, chẳng thuộc về ai Thì tình cảm đôi ta đâu là sai Giá như mình, gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước… Ghét con tim em đã thu

Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2013/09/14 12:00:04 am

Bình luận