Giá như anh, chẳng thuộc về ai Thì tình cảm đôi ta đâu là sai Giá như mình, gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước… Ghét con tim em đã thu

Tìm kiếm:

gia nhu anh chang thuoc ve ai, gia nhu a chua thuoc ve ai thi tinh cam doi ta dau la sai, bài hát giá như anh chả thuộc về ai, gia nhu ta chang thuoc ve nhau, neu con tim e chang thuoc ve ai thi tinh cam doi ta dau la sai, nêu hai ta chang thuoc vê ai, neu nhu em chang thuoc ve anh thi doi ta da, neu nhu em chua thuoc ve ai thi tinh cam doi ta dau la sai, neu tinh cam kia chang thuoc ve ai thi tinh cam doi ta dau la sai, gia nhu em chang thuoc ve ai

Thông tin video Giá như anh, chẳng thuộc về ai Thì tình cảm đôi ta đâu là sai Giá như mình, gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước… Ghét con tim em đã thu

Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2013/09/14 12:00:04 am

Bình luận