Choáng với màn thay đổi trang phục của các ca sỹ triều tiên

Nhóm The Wang Je San Light (Triều Tiên) đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Như những nhà ảo thuật, các thành viên trong nhóm lần lượt biến đổi từ trang phục này sang trang phục khác trong khi múa trên sân khấu .
 
Yume

Tìm kiếm:

Wang je san

Thông tin video Choáng với màn thay đổi trang phục của các ca sỹ triều tiên

Từ khóa: ,
Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2012/07/10 12:11:15 pm

Bình luận

Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow