http://www.youtube.com/watch?v=33DKeLYHlcU

Choáng với 2 thí sinh đánh đàn Piano bằng cái ấy

Thông tin video Choáng với 2 thí sinh đánh đàn Piano bằng cái ấy

Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2012/10/25 1:33:05 pm