Chiến trường Việt Nam – P8: Vây hãm tại Khe Sanh

Bộ phim tài liệu Battlefield Vietnam ( Chiến trường Việt Nam) thuật lại cuộc chiến tranh Việt Nam ở thế kỷ XX. Trong phim có nhiều tài liệu quý kèm theo phân tích, bình luận, đánh giá dựa trên sự thật lịch sử. Cái này rất phù hợp để học sử Việt Nam giai đoạn Kháng chiến chống Mĩ, Pháp.
Episode 08: Vây hãm tại Khe Sanh

Tìm kiếm:

chiến trường việt nam, chiến trường khe sanh, Chiêntranh, video chien truong khe sanh

Thông tin video Chiến trường Việt Nam – P8: Vây hãm tại Khe Sanh

Từ khóa: , , , ,
Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2012/02/22 3:01:57 pm

Bình luận

Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.

Title

Caption

File name

Width x Height

Alignment

Link to

Open new windows   Rel nofollow