Ai là triệu phú – Những người chơi kỷ lục part 2

Hiện nay đây vẫn là kỷ lục của chương trình Ai là triệu phú phiên bản Việt Nam. Xem chương trình thấy hơi đáng tiếc vì Mr Lê Anh đã quyết định dừng ở câu 15 trong khi đã có khá đầy đủ dữ kiện và phân tích chính xác đáp án. Hy vọng trong tương lai gần Việt Nam sẽ có người vượt qua câu 15.

Tìm kiếm:

nguoi doat giai cao nhat ai la trieu phu o viet nam, ky luc ai la trieu phu viet nam, nguoi doat giai cao nhat ai la trieu phu viet nam, nguoi choi ai la trieu phu gioi nhat, ky luc ai la triêu phu, Nguoi doat nhat ai la trieu phu viet nam, thanh tich cao nhat cua ai la trieu phu

Thông tin video Ai là triệu phú – Những người chơi kỷ lục part 2

Từ khóa: , , , , ,
Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2012/02/10 10:05:45 am

Bình luận

Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.

Title

Caption

File name

Width x Height

Alignment

Link to

Open new windows   Rel nofollow